อนุทิน 5532 - ทองหยอด

ก่อน refresh มีประเด็นร้อน ๆ เรื่องความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ใช่ว่าผลงานที่ออกมาดีแล้วรับชอบ  หากพลาด...ก็โยนความรับผิดชอบ โดนมาเช้านี้  เลยอันเชิญพระบรมราโชวาทมาให้อ่านกัน

ความรับผิดชอบ/รับผิด/รับชอบ

สำคัญที่สุด ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ความรับผิดชอบให้ถูกต้อง ขอให้เข้าใจว่า รับผิดไม่ใช่การรับโทษหรือถูกลงโทษ รับชอบไม่ใช่รางวัลหรือรับคำชมเชย การรู้จักรับผิด หรือยอมรับว่า อะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชน์ ทำให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เป็นทางที่จะช่วยแก้ไขความผิดได้ และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่ ส่วนการรู้จักรับชอบหรือรู้ว่าอะไรถูก อันได้แก่ถูกตามความมุ่งหมาย ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชน์ทำให้ทราบแจ้งว่า จะทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร จักได้ถือปฏิบัติต่อไป...ความรับผิดชอบ คือ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีกเลี่ยง ละเลยไม่ได้

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙)

เขียน 15 May 2008 @ 11:39 () แก้ไข 15 May 2008 @ 11:50, ()


ความเห็น (0)