อนุทิน 54788 - นายสาคร แม่ดี

วันนี้  กลับมานั่งทบทวนงานที่ได้ทำไปแล้วคือการสอนคนให้เป็นคนอีกครั้งหนึ่ง  ชั่วโมงสุดท้ายได้เข้าห้องเรียนที่ทุกคนทราบว่าทะโมนสุด ๆ (ตามความคิดของครูบางท่าน  เพราะท่านคิดว่าเด็กดีคือเด็กที่ท่านเข้าครอบงำทางความคิด  ห้ามพูด  ห้าม ....และอีกหลาย ๆ ห้าม  นั่งฟังอย่างเดียว  จนเด็กอาจจะคิดว่า  ฟังผมบ้างซิครับคุณครู  จนเด็กไม่สามารถคิดได้เป็น)  เด็กกลุ่มนี้อยู่เพียง ป.1  แต่สามารถสร้างวีรกรรม ให้ครูอัตราจ้าง  ถูกเลิกจ้าง  เพราะดันไปขว้างแก้วใส่เด็ก  แต่สำหรับผมแล้วการได้อยู่กับเด็กพวกนี้มีความสุขมากให้เขาได้ปลดปล่อย  ให้เขามีอิสระที่จะคิด  ที่จะทำ  แต่ก็อยู่ในกติกาที่เราร่วมกันวางไว้ 

          ผมสอนศิลปะ  ซึ่งไม่ใช่มีแต่งานทัศนศิลป์  ยังมี  ดนตรี  และนาฎศิลป์  ซึ่งเด็กได้ท่องจำบทกลอนง่าย ๆ ไปประกอบการเล่น  และผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้ทำตรงกับวิสัยทัศน์ที่สามารถสร้างความสุขให้กับเด็กได้โดยไม่ยึดติดเนื้อหา

เขียน 16 Dec 2009 @ 15:16 ()


ความเห็น (0)