อนุทิน 54711 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เส้นทางอริยบุคคล

             ตอนนี้กำลังสอนเรื่องไตรภูมิพระร่วง  ชั้น ม.๖  เป็นครั้งแรกที่สอนเรื่องนี้
ครูต้องทำการบ้านอย่างหนัก  ภพภูมิ ๓๑ ภูมิ  มีที่มาที่ไปอย่างไร
เส้นทางพระอริยบุคคลตั้งแต่  พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระอนาคามี 
พระอรหันต์  ต้องละสังโยชน์อะไรบ้าง ?

             สอนอย่างไรจึงจะให้เด็กเข้าถึง เข้าใจ เกรงกลัวบาปกรรม  แล้วก็สั่งสมกรรมดี
ต้องพยายามอย่างสุดความสามารถ... พื้นฐานควรสอนให้เขากลัวบาปเพื่อจะได้ไม่ไป
เกิดในอบายภูมิน่าจะดีที่สุด...

เขียน 15 Dec 2009 @ 20:33 ()


ความเห็น (0)