อนุทิน #54577

ฝากป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

ของขัวญคนสนิทมิตรสหาย

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรบรรยาย

ให้คนบุญหลับสบายเบิกบาน

คนสุดโต่งตามใจกิเลส

สุดโต่งปฏิเสธความสุข

(ขอบคุณรักธรรมะที่ส่งมาจากอินเดีย)

เขียน:

ความเห็น (0)