อนุทิน 54484 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ทำ มคอ. 2 ของหลักสูตรใหม่ (TQF) ด้วย LaTeX นี่ถ้าไม่ได้ LaTeX ทำนะ เอกสารที่หัวข้อซับซ้อนขนาดนี้จัดหน้ากันหน้ามืดแน่นอน

เขียน 13 Dec 2009 @ 20:08 ()


ความเห็น (0)