อนุทิน 54425 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  • เป็นเด็กดี  เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
  • เป็นเด็กยังดีไม่ได้  อย่าได้หวังเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้
  • บอกสอนคนอื่นให้เชื่อฟัง แล้วตัวเองล่ะดีพอให้คนอื่นเชื่อฟังไหม
เขียน 13 Dec 2009 @ 09:31 ()


ความเห็น (0)