อนุทิน 54066 - small man

small man
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

   ช่วงนี้ มีเรื่องปลื้มเล็กๆอยู่เรื่องหนึ่ง  คือ เรื่องงานใหม่ได้รับการยอมรับ  นั่นคือ งาน "ครอบครัวสุขภาวะ"  ไปประชุมที่จังหวัดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  เรื่อง การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน  มีท่านรองผู้ว่าเป็นประธาน  ผมได้นำเสนองานนี้เข้าไป ท่านรองผู้ว่า "ยอมรับ" ครับ บอกว่างานนี้  "สะกิดต่อมในใจ" มีมติให้  เขตพื้นที่ดำเนินการ (ซึ่งก่อนเข้าประชุม ผมไม่คาดหวังว่าที่ประชุมจะยอมรับ แต่กลับตาลปัตรมายอมรับ)   และ ต่อมา  ประชุมบนเขตพื้นที่  มีท่าน ผอ.เขต  เป็นประธาน  ได้แจ้งเรืองดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ ว่าจังหวัดมีนโยบายให้แก้ปัญหาเด็กด้วยเวทีครอบครัวสุขภาวะ   ท่าน ผอ.เขต  ก็กล่าวชมในที่ประชุมครับ   หลังจากได้ไปเปิดงานการประชุมครูด้วยเรื่องดังกล้าว โดยบอกว่าวิทยกากรเก่งมาก และ เป็นงานที่ดี แก้ปํญหาเด็กได้ตรงจุด(ไม่คาดหวังว่า ท่าน ผอ.เขต จะยอมรับ)

       ทำงานแล้วได้รับการยอมรับ   ก็เป็นปลื้มเล็กๆ

เขียน 09 Dec 2009 @ 15:47 () แก้ไข 09 Dec 2009 @ 15:50, ()


ความเห็น (0)