อนุทิน 53861 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำว่าการเมืองทุกวันนี้คนเข้าใจผิดจนกลับ

กลายเป็นเรื่องความไม่ดีไม่งาม เป็นคำที่เสียหายเพราะผู้ที่ไปทำงาน

การเมืองเป็นผู้ที่ทำงานการเมืองให้เสียหายล้มเหลว

"งานการเมืองคืองานเพื่อบ้านเพื่อเมืองทุกๆคน

ทุกฐานะจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้"

ในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเราได้เห็นบรรยากาศของความพรั่งพร้อม

ของชาวไทยแม้แต่ชาวต่างชาติ ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

เป็นเรื่องความเจริญทางจิตวิญญาณที่ยากที่จะมีขึ้นในโลก

โดยสัจจะแล้วในหลวงของพวกเราทั้งหลาย..พระองค์คือสุดยอด

ของนักการเมือง..หากผู้ทำงานการเมืองเจริญรอยตามแบบ

อย่างพระองค์ท่านงานการเมืองก็จะถูกต้องเป็นงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆ

เขียน 07 Dec 2009 @ 09:59 ()


ความเห็น (0)