อนุทิน 53825 - pkaek

  ติดต่อ

เตรียมตัวเป็นวิทยากร วันที่ 9 ธันวาคม 2552 จัดทำงานนำเสนอด้วยโปรแกรม powerpiont  เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาล ในการอบรมผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สำเร็จตามเป้าหมาย ค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)