อนุทิน #53825

เตรียมตัวเป็นวิทยากร วันที่ 9 ธันวาคม 2552 จัดทำงานนำเสนอด้วยโปรแกรม powerpiont  เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาล ในการอบรมผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สำเร็จตามเป้าหมาย ค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)