อนุทิน 53825 - pkaek

pkaek
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เตรียมตัวเป็นวิทยากร วันที่ 9 ธันวาคม 2552 จัดทำงานนำเสนอด้วยโปรแกรม powerpiont  เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาล ในการอบรมผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สำเร็จตามเป้าหมาย ค่ะ

เขียน 06 Dec 2009 @ 19:26 ()


ความเห็น (0)