อนุทิน #53754

  ติดต่อ

  • วันนี้ไปประชุมเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนปอเนาะภูมีในฐานะที่ไปช่วยตั้งแต่ร่วมเปิดโรงเรียนสายสามัญได้สามปีก็เห็นพัฒนาการในหลายๆเรื่องของโรงเรียนและครูผู้สอน 
  • พรุ่งนี้ต้องไปเป็นวิทยากรที่โรงเรียนจงรักสัตย์ตอนเช้า บ่ายเป็นวิทยากรที่ศาสนูปถัมภ์(บานา)
  • ชีวิตหนอชีวิต...มีอะไรอีกมากมาย ขออัลลอฮฺโปรดชี้นำแนวทางด้วยเถิด
  เขียน:  

ความเห็น (0)