อนุทิน 53754 - เสียงเล็กๆ فؤاد

  • วันนี้ไปประชุมเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนปอเนาะภูมีในฐานะที่ไปช่วยตั้งแต่ร่วมเปิดโรงเรียนสายสามัญได้สามปีก็เห็นพัฒนาการในหลายๆเรื่องของโรงเรียนและครูผู้สอน 
  • พรุ่งนี้ต้องไปเป็นวิทยากรที่โรงเรียนจงรักสัตย์ตอนเช้า บ่ายเป็นวิทยากรที่ศาสนูปถัมภ์(บานา)
  • ชีวิตหนอชีวิต...มีอะไรอีกมากมาย ขออัลลอฮฺโปรดชี้นำแนวทางด้วยเถิด
เขียน 05 Dec 2009 @ 21:37 ()


ความเห็น (0)