อนุทิน 53653 - ทองหยอด

วันนี้ไปทำบุญวันพ่อ เลี้ยงเพลพระและมเณรที่วัดที่ศรีโสดา จำนวน 400 รูป กับชาวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขียน 04 Dec 2009 @ 21:56 ()


ความเห็น (0)