อนุทิน 53653 - ทองหยอด

  ติดต่อ

วันนี้ไปทำบุญวันพ่อ เลี้ยงเพลพระและมเณรที่วัดที่ศรีโสดา จำนวน 400 รูป กับชาวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เขียน:  

ความเห็น (0)