อนุทิน 53546 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

วันนี้อยู่เวรประสานงานไข้หวัดใหญ่  ไม่มีคนไข้ส่งตรวจ PCR ยอดผู้ป่วยลดลง สถานการณ์น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็อย่าวางใจ

ร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเฝ้าระว้ง ป้องกันและควบคุมโรคทางระบาดวิทยา          

 ยังไม่ได้ทำโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และแผนกลยุทธ์ โครงการต่าง ๆ คืนนี้ต้องทบทวนงานที่ค้างทั้งหมด จัดรายการความสำคัญ ระยะเวลาก่อนหลังต้องแล้วเสร็จเรียงลำดับภาระงานไว้  เตรียมตัวเตรียมใจ พร้อมรับงาน

 

เขียน 03 Dec 2009 @ 17:44 ()


ความเห็น (0)