อนุทิน 53402 - จารุวัจน์ شافعى

วันนี้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ "ระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ" ไปยังคนให้ทุนเรียบร้อย ไปเอาเล่มที่ร้านถ่ายเอกสาร เคลียร์ใบเสร็จจะทบต้นกับรอบที่แล้ว ซึ่งรีบเลยบอกเขาไว้ว่าจะมาเอาใบเสร็จทีหลัง สุดท้ายร้านลืมว่าราคาเท่าไร แต่ดีว่าเขาจำเหตุการณ์ได้ สุดท้ายออกใบเสร็จได้เฉพาะรอบนี้ รอบที่แล้วต้องให้หาใบรับของก่อน ทำงานพลาดอีกจนได้ และที่พลาดอีกอย่างหนึ่งคือ ลืมบันทึกลงแผ่นซีดีด้วย เลยได้รายการออกเงินอีกนิดหนึ่ง ค่าบันทึกลงแผ่นซีดี ซื้อแผ่นซีดีได้กล่องเล็กๆ กล่องหนึ่งเลย ฮือ เสียโดยใช่เหตุจริงๆ

เขียน 02 Dec 2009 @ 18:00 ()


ความเห็น (0)