อนุทิน 53253 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บุคคลใดที่ชีวิตการทำงาน ตกอยู่ในสภาพที่เรียกกันว่า

ตัวเล็กๆ หากสามารถรักษารากฐานการพึ่งตนเอง เอาไว้

ให้มั่นคงอยู่ได้ ย่อมไม่นำใจไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นซึ่งมี

อำนาจและเงินทองที่เหนือกว่า

บางส่วนจากหนังสือ"คืนวิญญาณความรักให้แผ่นดิน"

ตอน"ตามรอยหิ่งห้อย"

ขอบพระคุณศาสตราจารย์ ระพี สาคริก

ภาพประกอบจากกัลยาณมิตรธรรมสวัสดี

เขียน 01 Dec 2009 @ 07:46 ()


ความเห็น (0)