อนุทิน 53069 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเข้าถึงประชาชน ปัจจุบันเป็นปัจจัยชี้ขาดเสียแล้ว

ในการเอาชนะทางการเมือง  ฝ่ายใดเก่งและสามารถ

เข้าถึงใจประชาชนได้ ฝ่ายนั้นมีโอกาสสูง ที่จะได้อำนาจรัฐไว้ในมือ

 

การเข้าถึงใจประชาชน แม้จะต้องใช้เงิน แต่เงินไม่ใช่

สิ่งชี้ขาดแห่งชัยชนะ

 

สื่อต่างหาก มีความสำคัญมาก ซี่งหมายถึงสื่อทุกชนิด

ที่เป็นเครื่องมือให้ข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้

ต้องหาทางยึดพื้นที่ข่าว ให้มากและโดยรวดเร็ว

ฝ่ายใดยึดพื้นที่ได้มาก ฝ่ายนั้นได้ใจประชาชน...

 

ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงคนได้สองทางเท่านั้น

คือทางหูและทางตา ....เข้าหูได้ เข้าตาได้

ถึงใจแน่นอน....เข้าใจ๋

 

 

 

 

เขียน 29 Nov 2009 @ 06:52 ()


ความเห็น (0)