อนุทิน #52805

งานวันนี้คือ แก้ไขรายงานวิจัยระบบและกลไกประกันคุณภาพ ฮือ เกือบเสร็จแล้วครับ อินชาอัลลอฮ์วันนี้เสร็จ

อยากเขียนบันทึกมาก แต่ต้องห้ามใจไว้ก่อน

เขียน:

ความเห็น (0)