อนุทิน 528 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

นายจอนเพื่อนเราออกหนังสือเล่มที่สี่แล้วหรือนี่ Cool guy!

Web Usability: A User-Centered Design Approach (published by Addison-Wesley)
and Universal Usability: Designing Computer Interfaces for Diverse User Populations  John Wiley and Sons.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)