อนุทิน 528 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

นายจอนเพื่อนเราออกหนังสือเล่มที่สี่แล้วหรือนี่ Cool guy!

Web Usability: A User-Centered Design Approach (published by Addison-Wesley)
and Universal Usability: Designing Computer Interfaces for Diverse User Populations  John Wiley and Sons.

เขียน 14 Apr 2008 @ 13:05 () แก้ไข 14 Apr 2008 @ 13:06, ()


ความเห็น (0)