อนุทิน #528

นายจอนเพื่อนเราออกหนังสือเล่มที่สี่แล้วหรือนี่ Cool guy!

Web Usability: A User-Centered Design Approach (published by Addison-Wesley)
and Universal Usability: Designing Computer Interfaces for Diverse User Populations  John Wiley and Sons.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)