อนุทิน 52766 - กุ้งนาง สุธีรา

ได้รับบัตรเชิญจากงานบริการพยาบาล ร่วมงานเเทนความรัก ความเอื้ออารี ความยินดีเเละคำขอบคุณ 30 พ.ย.52 เรียนเชิญเข้ารับการเเสดงความยินดีโอกาสที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์

เขียน 25 Nov 2009 @ 21:36 ()


ความเห็น (0)