อนุทิน 52687 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...คนฉลาดจะมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง

และพยายามมองด้วยสายตาที่มุ่งไปทาง สัจภาวะ

อะไรที่เป็นความจริง จะต้องตีประเด็นให้แตก

เหมือนดั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอริยสัจ๔

ความจริงยิ่งใหญ่ประการ ...

เขียน 25 Nov 2009 @ 09:22 ()


ความเห็น (0)