อนุทิน 52574 - ณัฐพัชร์

@52560 ได้ลองทำแบบทดสอบ RQ  http://www.jvkk.go.th/jvkkfirst/test/RQ/AnsRQ.asp บ้างแล้วค่ะ .. ผลที่ได้แสดงว่ายังพอไหวกับบททดสอบที่เจอะเจออยู่นะค่ะเนี่ยะ ....

ด้านความมั่นคงทางอารมณ์   ได้ 27  คะแนน เกณฑ์ปกติ
ด้านกำลังใจ   ได้ 16  คะแนน  เกณฑ์ปกติ
ด้านการจัดการกับปัญหา   ได้  15  คะแนน  เกณฑ์ปกติ

คะแนนรวมทุกด้าน คุณได้ 58  คะแนน  ผลการประเมินของคุณคือ   เกณฑ์ปกติ

เขียน 24 Nov 2009 @ 08:49 ()


ความเห็น (0)