อนุทิน 52465 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เจอ DDOS จาก Ghana เลยได้รู้ว่าส่วนที่ให้ปิดไว้เพราะกินกำลังเครื่องแม่ข่ายมีใครไปเปิดไว้อีกแล้ว??

เขียน 23 Nov 2009 @ 10:55 ()


ความเห็น (0)