อนุทิน 52327 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • โรงเรียนได้จัดอบรม "ลูกเสือกตต."  คัดเลือกจากนักเรียน ชั้น ม.๑ ถึง ม.๓...
  จำนวน ๔๐  คน ...  ต่อไปจะเป็นพลังสำคัญในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  ในส่วนของเขตสพท.นครปฐม เขต ๑ มีเพียงสองโรงเรียนนำร่องที่มี
  ลูกเสือกกต.  ได้แก่โรงเรียนวัดห้วยจรเจ้วิทยาคม  และโรงเรียนคงทองวิทยา
 • ช่วงบ่ายไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของมารดาครูที่โรงเรียน  ผู้คนไปร่วมงาน
  มากมายเพราะคุณความดีของผู้วายชนม์  ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายที่ต่างไป
  ให้กำลังใจ....  "อยู่ให้เขารัก  จากให้เขาอาลัย  ไปให้เขาคิดถึง"
เขียน 21 Nov 2009 @ 22:21 ()


ความเห็น (0)