อนุทิน 51899 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

เป็นกำลังใจให้เพื่อน..

อาจารย์อรวรรณ  หนูแก้ว อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับมา พร้อมความภูมิใจในสิทธิ์และศักดิ์ ของ ปริญญาเอกทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช.. ของ University of Missouri-Columbia   

แล้วอย่าลืม...ที่เคยสัญญากันไว้นะ

ดอกไม้หลากสี...กับความรู้ที่หลากหลาย

  เขียน:  

ความเห็น (0)