อนุทิน 51884 - *AJ*

*AJ*
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@50973

สิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรทำความผูกพัน

เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง

แม้กระทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้น

กลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้

ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียว

โดยความไม่สมหวังตลอดไป

อนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้น

เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน

อดีตปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตปล่อยไว้ตามกาลของมัน

ปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้

เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ ไม่สุดวิสัย

เขียน 17 Nov 2009 @ 08:49 ()


ความเห็น (0)