อนุทิน 51877 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • เช้านี้สดชื่นแจ่มใส  เมื่อพบว่าจิตเป็นอิสระ
  ปราศจากสิ่งรุมเร้าให้เศร้าหมอง....
 • สภาวจิต  ไม่เที่ยงแท้ต้องประคองใจ "อ่อนโยน  อย่าอ่อนแอ"
  "เข้มแข็ง  แต่อย่าแข็งกระด้าง"
 • มองดูจิตภายใน   ยามใดก็ตามที่ยกจิตปรับวิญญาณให้เหนือ
  ความโลภ  โกรธ  หลง   ยามนั้นย่อมสงบ...เย็น   ดื่มด่ำกับภาวะสันติภายใน...
 • จงมองโลกด้วยใจที่สดใส   ยิ้มให้กับผู้คน   แผ่เมตตาให้สรรพสิ่ง...
  เร่งทำความดี   เวลาชีวิตเหลือน้อยลงทุกที....
  เหนื่อยไหมกับการเดินทางมาค่อนชีวิต....

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)