อนุทิน 51807 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

วันนี้ ไป รพ. จ่า่ยยา ช่วงเช้า

คนไข้น้อย

บ่ายเข้าวอร์ด ไปเยี่ยมคนไข้ 30 นาที

ออกมาจ่ายยาต่อ ที่ห้องยา...

เขียน 16 Nov 2009 @ 15:17 ()


ความเห็น (0)