อนุทิน 51665 - นาง ละเอียด ศรีวรนันท์

วันนี้ลาการประชุมคณะกกรมการฯสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

1.เขียนโครงการจัดซื้อหนังสือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องสมุดอาคารมัธยม(ใหม่)

2. จัดนิทรรศการ "พระสถิตในดวงใจ"

3. ประชุมครูที่จะไปฝัร่งเศส และ กรุงโรม

4. พิมพ์บรรยายภาพแฟ้มงานห้องสมุด (ยังไม่เสร็จ)

เขียน 14 Nov 2009 @ 19:41 ()


ความเห็น (0)