อนุทิน 51493 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

คืนนี้ ทำงานโครงการ all in ต่อ

  • ออกแผนเยี่ยมบ้าน ธค.52
  • แผนสร้างเครือข่าย
  • ออกแบบ ใบส่งเคส
  • กำหนด SOP การดูแลผู้ป่วยรายโรค
  • แนวทาง counseling
เขียน 12 Nov 2009 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)