อนุทิน 51462 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(อนุทิน ๕๘) Rating ประจำเดือน (จาก sitemeter)

 • พฤศจิกายน ๒๕๕๑ : 15945
 • ธันวาคม ๒๕๕๑ : 22242
 • มกราคม ๒๕๕๒ : 15684
 • กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ : 12831
 • มีนาคม ๒๕๕๒ : 14522
 • เมษายน ๒๕๕๒ : 13758
 • พฤษภาคม ๒๕๕๒ : 16057
 • มิถุนายน ๒๕๕๒ : 19219
 • กรกฎาคม ๒๕๕๒ : 15660
 • สิงหาคม ๒๕๕๒ : 16761
 • กันยายน ๒๕๕๒ : 11998 (ปรับปรุง version 3)
 • ตุลาคม ๒๕๕๒ : 17346
 • พฤศจิกายน ๒๕๕๒ :
 • ช่วงนี้ไล่ตาม KMI Thailand อยู่ ๓ หมื่นแปด เมื่อเดือนก่อนยังไล่อยู่ ๔ หมื่นกว่า
 • ถ้า Rate มากกว่าเดือนละกว่า ๕ พัน แบบนี้ต้องใช้เวลาอีก ๙ เดือนจึงจะตามทัน
เขียน 12 Nov 2009 @ 13:11 () แก้ไข 12 Nov 2009 @ 13:13, ()


ความเห็น (0)