อนุทิน 51450 - เทียนขาว

  ติดต่อ

วันที่ 5-6 พ.ย. 52 อบรมผู้นำออกกำลังกาย ตามโครงการภาคีร่สมใจคนไทยไร้พุง จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2551 - 2552 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ

  เขียน:  

ความเห็น (0)