อนุทิน #51450

วันที่ 5-6 พ.ย. 52 อบรมผู้นำออกกำลังกาย ตามโครงการภาคีร่สมใจคนไทยไร้พุง จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2551 - 2552 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ

เขียน:

ความเห็น (0)