อนุทิน 51219 - มะปรางเปรี้ยว

ต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว

เฮ้อ...ความคึกก็หายไป เพราะต้องรอตั้ง 1 ชั่วโมงกว่า เลยหมดแรงหาข้อมูลต่อเลย 

เขียน 09 Nov 2009 @ 23:51 ()


ความเห็น (0)