อนุทิน 50980 - lesson

lesson

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่มีอะไร ทุกอย่างเป็น อนิจจัง   ทุกขัง อนัตตา

เขียน 07 Nov 2009 @ 15:18 ()


ความเห็น (0)