อนุทิน 50931 - นาง ละเอียด ศรีวรนันท์

เตรียมของจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากการอ่าน ในงาน "พิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์" ดังนี้

1. งานเขียนนิทานสานฝัน "รางวัลยอดเยี่ยม"จากมูลนิธิพูนพลัง เรื่อง "ชามข้าว" แต่งโดยนางสาวรุสมา  วิภาวิน

2. กิจกรรม "ข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเยาวชนรางวัลพระราชทานแว่นแก้ว"

3. กิจกรรม "แม่ชอบอ่าน"

4. กิจกรรม "อ่านแล้วสนุก"

5. ผลงานนักเรียน เรื่อง "ชามข้าว"

เขียน 06 Nov 2009 @ 23:45 ()


ความเห็น (0)