อนุทิน 50901 - มะปรางเปรี้ยว

World Usability Day

  • จัดการเรื่อง X-Banner อันสุดท้ายได้แล้ว
  • หาภาพส่งให้พี่ปุ้ยแล้ว
  • ส่งหนังสือเชิญให้คุณมาร์ค และ อ.ณรินทร์ ทางอีเมล์แล้ว
  • เคลีย์ไปส่วนหนึ่ง

เย็นนี้ต้องกลับไปทำการบ้านต่อก่อน พรุ่งนี้ต้องคุยกับอาจารย์จันต่อ

เขียน 06 Nov 2009 @ 17:47 ()


ความเห็น (0)