อนุทิน 50555 - จา

  ติดต่อ

วันที่ 28 กันยายน -2 ตุลาคม 2552 ข้าพเจ้าได้จัดอบรมปฏิบัติการให้กับศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมีชีวิตตามนโยบายการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โดยการศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคมและอบรมปฏิบัติการจัดทำBLog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีอ.ศิลป์ชัย เทศนา เป็นวิทยากร และได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก          ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ สพท.อุทัยธานี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย..

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)