อนุทิน 50550 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

  ติดต่อ

สอน นศ.พยาบาลปี 4

บทบาท ทั้ง 3 ของ พยาบาล

  1. ผู้ให้ยา
  2. ผู้สั่งใช้ยา
  3. ผู้จ่ายยา
ต้องรู้
  • ข้อห้ามใช้ยา
  • ข้อบ่งใช้ยา
  • คำเตือน
การใช้ยาฉีด
ความคงตัวของยา
การผสมยา
Drug of choice
ยาในสตรีมีครรภ์
ยากับผู้ป่วยไตวาย

การใช้ยาในเด็ก
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)