อนุทิน 50249 - krutoiting

  ติดต่อ

เมล์จากน้องคนไม่มีราก อ่านกี่ครั้ง รู้สึกดี อย่างนี้มั๊งเขาถึงให้เลือกบริโภค คิดจะเป็นหนอนต้องเลือกอ่านจึงจะเกิดประโยชน์

"การจัดการชีวิตให้มีความสุขนั้น ทางที่ถูก
อาจไม่ใช่การใส่อะไรลงไปในชีวิต แต่แท้ที่จริงแล้ว คือการถ่ายเท ปล่อยวาง
หรือระบายบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตมากกว่า
ความสุขอาจเกิดจากความมี (สามิสสุข) ก็ได้
แต่ที่เหนือกว่านั้น ความสุขอาจเกิดจากความเป็นอิสระจากความมีก็ได้ด้วย
(นิรามิสสุข)
ขอเพียงเรี ยนรู้ที่จะลดบางอย่างลงไป ความสุขในหัวใจก็คงจะเพิ่มขึ้น
ความสุข บางครั้งอาจไม่ได้ผูกพันอยู่กับความมี   แต่บางที... อาจมาจากความว่าง"

  เขียน:  

ความเห็น (0)