อนุทิน 50249 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมล์จากน้องคนไม่มีราก อ่านกี่ครั้ง รู้สึกดี อย่างนี้มั๊งเขาถึงให้เลือกบริโภค คิดจะเป็นหนอนต้องเลือกอ่านจึงจะเกิดประโยชน์

"การจัดการชีวิตให้มีความสุขนั้น ทางที่ถูก
อาจไม่ใช่การใส่อะไรลงไปในชีวิต แต่แท้ที่จริงแล้ว คือการถ่ายเท ปล่อยวาง
หรือระบายบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตมากกว่า
ความสุขอาจเกิดจากความมี (สามิสสุข) ก็ได้
แต่ที่เหนือกว่านั้น ความสุขอาจเกิดจากความเป็นอิสระจากความมีก็ได้ด้วย
(นิรามิสสุข)
ขอเพียงเรี ยนรู้ที่จะลดบางอย่างลงไป ความสุขในหัวใจก็คงจะเพิ่มขึ้น
ความสุข บางครั้งอาจไม่ได้ผูกพันอยู่กับความมี   แต่บางที... อาจมาจากความว่าง"

เขียน 31 Oct 2009 @ 16:29 ()


ความเห็น (0)