อนุทิน 50212 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

งานที่มีความสุขวันนี้

๑.วางแผนเตรียมหลักสูตร "ค่ายครู-ค่ายเด็ก" เป้าหมายคือ "ทำอย่างไรให้เด็กอยากเรียน อยากอ่าน อยากเขียน" ท้าทายมาก  สำหรับโรงเรียนวัดดอนจั่น สพท.เชียงใหม่ เขต ๑ ที่มีนักเรียนนานาชาติ รวม ๙ เผ่าพันธุ์

๒.ช่วยต่อเติมความฝันสำหรับคุณครูและผู้บริหารโรงเรียน รวม  ๔ คน

  • เรื่องการออกแบบรูปแบบการนิเทศเพื่อให้ครูสอนด้วยการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (CAR)
  • เรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการสาขาภาษาไทย : การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่าน-การเขียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษา

ณ ที่ทำงาน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)