อนุทิน 50119 - อนุชิต

(ศีลส่งให้สูง) บัณฑิตผู้รู้ มีสติปํญญาอันเห็นชอบ จึงเป็นผู้มีศีล และรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์ กิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งขจรไป จะเข้าสู่บริษัทหรือสมาคมใดๆ ย่อมเป็นผู้องอาจ เป็นผู้ไม่หลงทำกาลกิริยา คือ ไม่หลงตาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้                 ที่มา : หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

เขียน 30 Oct 2009 @ 11:00 ()


ความเห็น (0)