อนุทิน 49979 - มะปรางเปรี้ยว

World Usability Day (12 พ.ย. 2552) - ม.สงขลานครินทร์

    * 12.30- 12.40 น.  กล่าวเปิดงานแบบสั้นๆ
    * 12.40- 12.50 น.  อ.จัน บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง Usability (วิทยากรเลือกหัวข้อเอง)
    * 12.50 - 13.00 น. อ.ณรินทร์ บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง Usability (วิทยากรเลือกหัวข้อเอง)
    * 13.00 - 13.10 น. คุณมาร์ค บรรยาเกี่ยวกับเรื่อง Usability (วิทยากรเลือกหัวข้อเอง)
    * 13.10 - 14.10 น. ดำเนินรายการเสวนา โดย มะปราง
    * 14.10 - 14.30 น. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังได้ร่วมแลกเปลี่ยน

เขียน 28 Oct 2009 @ 21:11 () แก้ไข 28 Oct 2009 @ 21:11, ()


ความเห็น (0)