อนุทิน 49925 - อนุชิต

เช้านี้ท้องฟ้าอากาศสดใส ใกล้ประเพณีลอยกระทง ก็เลยมาส่งบทกลอนอันไพเราะให้ชาว g2k กัน " สำเนียงและภาษาศาสนาประเพณี ประดับไทยให้รุจีจรัสศรีเสมอจันทร์ 

                   ศศิธรประดับฟ้าศาสนาก็เช่นกัน ประดับคนประเสริฐสรรประสานสุขทุกสังคม "

เขียน 28 Oct 2009 @ 08:03 ()


ความเห็น (0)