อนุทิน 49817 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

พอปลง  พอวาง

รู้จักปลง รู้จักวาง

ถ้ามีความทุกข์ มันก็ไม่หนักเกินไป

เป็นหนทางที่ช่วยปลอบใจเรา

             ข้อคิดจาก...ท่านปัญญานันทะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)