อนุทิน 49805 - เตวิชโช

  ติดต่อ

"จิตที่ฝึกฝนผิดทาง
ย่อมทำความเสียหายได้  ยิ่งกว่าศัตรูทำต่อศัตรู
หรือคนจองเวรทำต่อคนจองเวร"

(พุทธวจนะในธรรมบท)

  เขียน:  

ความเห็น (0)