อนุทิน #49805

"จิตที่ฝึกฝนผิดทาง
ย่อมทำความเสียหายได้  ยิ่งกว่าศัตรูทำต่อศัตรู
หรือคนจองเวรทำต่อคนจองเวร"

(พุทธวจนะในธรรมบท)

เขียน:

ความเห็น (0)