อนุทิน 49805 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"จิตที่ฝึกฝนผิดทาง
ย่อมทำความเสียหายได้  ยิ่งกว่าศัตรูทำต่อศัตรู
หรือคนจองเวรทำต่อคนจองเวร"

(พุทธวจนะในธรรมบท)

เขียน 27 Oct 2009 @ 03:34 ()


ความเห็น (0)