อนุทิน 49374 - sha-รพ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

     วันนี้ได้รับมอบงานอีกหนึ่งบท  ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นภาระ  แต่ต้องขอบคุณเจ้านายที่ให้โอกาสได้แสดงศักยภาพของตนเอง  การมอบโอกาสนี้ถือเป็นตัวกระตุ้นและสิ่งเร้าที่ให้เราได้ดึง "ดีหลบใน"  ออกมาใช้อย่างถูกที่ถูกทาง  กับทีม "สื่อสร้างสรรค์"  เหมือนครั้งหนึ่งที่พี่เล็กหัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้มอบโอกาสให้เราได้พูดหน้าเวที  และถึงทุกวันนี้  เราก็รับหน้าที่พูดทุกเวทีที่ได้รับเชิญ     ครั้งหนึ่งที่กรรมการบริหารเลือกเราให้เป็นผู้ประสานงาน (FA) และเราก็ได้รับหน้าที่นี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสข้าพเจ้ามา ณ ที่นี้

เขียน 22 Oct 2009 @ 18:36 () แก้ไข 22 Oct 2009 @ 18:39, ()


ความเห็น (0)