อนุทิน 49225 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

สกว. ฝ่ายวิชาการโทรมาถามชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา proposal ของนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขา information science เนื่องจากผมเป็นให้ไม่ได้เพราะยังเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว. อยู่เหมือนกัน

รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นในใจว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเป็นนักวิจัยรุ่นกลางของ สกว. แล้ว

เขียน 21 Oct 2009 @ 13:14 ()


ความเห็น (0)