อนุทิน 49120 - ณัฐพัชร์

ความวิเวกเป็นสุข

ท่านพุทธทาส ได้กล่าวถึงคำว่า "วิเวก" คือความเงียบสงัด การอยู่อย่างสันโดษ ท่านได้กล่าวถึงความสุขที่เกิดจากการวิเวก แต่ความสุขก็แบ่งออกมาได้อีก ๒ อย่าง คือ ๑) ความสุขที่มีสิ่งรบกวน ๒) ความสุขที่ไม่มีสิ่งใดมารบกวน

หลังจากย้ายที่อยู่ มาวิเวกได้ ๑ เดือน คาดหวังว่าจะมีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเอง ไม่มีสิ่งใดมารบกวน ...  ๑ เดือนคงยังน้อยไป ความคุ้นชินกับพื้นที่แห่งใหม่ ยังคงรบกวนจิตใจอยู่ จึงยังนับไม่ได้ว่าที่แห่งนี้คือ "วิเวก" ยิ่งเมื่อจิตยังไม่สามารถนิ่งได้ ดังนั้น ๑ เดือนที่ผ่านมาจึงยังไม่มีความสุขดีนักกับการ "วิเวก"
--------------------------------------------
พุทธทาสภิกขุ, ความวิเวกเป็นสุข สำนักพิมพ์สมิต ๒๐/๖๐ หมู่๕ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เขียน 20 Oct 2009 @ 10:20 () แก้ไข 21 Oct 2009 @ 12:00, ()


ความเห็น (0)