อนุทิน #49112

มือขยับเป็นไฟเลย กว่าเอกสารประกอบการอบรมจะเสร็จเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมอบรมมาถึงงานเร็วมาก ฮือ เลยเป็นการอบรมที่เริ่มก่อนเวลาที่กำหนดไว้ 

 

เขียน:

ความเห็น (0)