อนุทิน 4906 - มะปรางเปรี้ยว

AAR การพรีเซ็นของน้องๆ

  • น้องอ้น ยังนำเสนอสิ่งที่ได้รับน้อยไป การพูดนำเสนอใช้ได้ แต่ยังขาดลำดับการนำเสนอ 
  • น้องเอก ยังขี้อายไปหน่อย ขาดความมั่นใจในการนำเสนอ ข้อมูลพอสมควร
  • น้องเปิ้ล ข้อมูลดี แต่พรีเซ็นนำเสนอข้อมูลเยอะไปหน่อย อ่านยาก (ข้อมูลแน่น) รู้จักนำเสนอ แต่ขาดการลำดับเหตุการณ์ในการพูด สามารถนำเสนอทัศนคติและความคิดของตนเองออกมาได้ดี
  • น้องจั้ม การพูดยังขาดความมั่นใจในการพูด ข้อมูลปริมาณพอสมควร การลำดับเหตุการณ์ดี
  • น้องโอกิ ข้อมูลแน่นมากๆ อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของตนเอง พยามยามพรีเซ็นสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ออกมา
  • น้องไดน่า ข้อมูลแน่น นำเสนอดี พูดอย่างมั่นใจ น้ำเสียงเรียบๆ  อธิบายลักษณะงานได้ละเอียด สิ่งที่ได้เรียนรู้
เขียน 12 May 2008 @ 11:32 () แก้ไข 12 May 2008 @ 12:04, ()


ความเห็น (0)