อนุทิน 4899 - มะปรางเปรี้ยว

กำลังนั่งฟังน้องพรีเซ็น สรุปการฝึกงาน

 • เด็กๆ กลัวการแสดงออก
 • เห็นปัญหาของตนเองจากการฝึกงาน และสิ่งที่ตัวเองต้องปรับปรุง
 • การทำงานเป็นทีม ขาดการสื่อสาร
 • เรียนรู้เรื่อง ความรับผิดชอบ ความพยายาม ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การสังเกต การเขียน การเป็นผู้นำ การวางแผน การปรับตัว การเข้าสังคม และการใช้ Ubuntu
 • น้องเข้าใจ concept ของ G2K และ LIT
 • น้องๆ ซึมซับ แนวความคิด ความเป็นผู้ใหญ่จาก G2K
 • ได้ทักษะการเขียนมากขึ้น
 • น้องโอกิ พูดจามั่นใจกว่าเพื่อนๆ คนอื่น โอกิวิเคราะห์งานได้ละเอียดกว่าน้องๆ คนอื่น
 • น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับ Ubuntu เพิ่มขึ้น และเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่ระบบปฏิบัติการ Window
 • น้องๆ เรียนรู้ที่จะพยายามทำงานให้สำเร็จ
 • และยังมีอีกหลายประเด็น
เขียน 12 May 2008 @ 10:47 () แก้ไข 12 May 2008 @ 12:11, ()


ความเห็น (0)