อนุทิน 4888 - มัทนา

มัทนา

จดกันลืม: หาด้วยว่าภาษาบาลีที่อ่านว่าชีวะสะกด siva หรือ shiva

สิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วย

  • life force (ชีวะ)
  • heat
  • concsiousness
เขียน 12 May 2008 @ 09:44 ()


ความเห็น (0)